Game ván cờ quỷ

Game ván cờ quỷ chính là một trò chơi vô cùng thú vị, những quân cờ trên bàn cờ sẽ biến đổi liên tục tùy thuộc vào cách chơi của bạn. Liệu bạn có thể chiến thắng được ván bài định mệnh, chiến thắng được vua quỷ để bảo đảm tính mạng được an toàn trở về hay không, hãy tham gia trò chơi và thể hiện đi nào.
Game ván cờ quỷ
Những nước cờ mà bạn đi đều cần phải được tính toán vô cùng kỹ lưỡng, bạn phải có nhưng bước đi chính xác nhất. Tuy duy để đánh những nước cờ sao cho quân cờ của bạn gần với nhiều quân cờ của vua quỷ nhất, từ đó thì những quân cờ đó sẽ biến thành những quân của bạn.
Tuy nhiên bạn không thể dịch chuyển lui về được, chỉ có để di chuyển sang ngang hoặc là tới mà thôi. Cho nên cần phải phòng thủ thật vững chắc, di chuyển tấn công khi cần thiết. Khi bạn thu phục được tất cả những quân cờ của vua quỷ trên bàn cờ thành quân của bạn thì bạn sẽ giành được chiến thắng. Hãy đánh gục vua quỷ bằng trí thông minh của mình đi nào.

Comment Facebook