Game truy quét khủng bố 3

Những tên khủng bố ngày càng lộng hành, chúng không coi chính quyền, coi luật lệ, trật tự xã hội là gì, chúng chỉ làm những điều chúng muốn để có thể lật đổ được chính quyền đang cầm đầu. Nhiệm vụ bạn phải làm khi chơi game truy quét khủng bố 3 chính là tham gia vào đội hình truy quét những tên khủng bố có thể ảnh hưởng đến tình hình chính trị của đất nước, và chiến đấu, tiêu diệt chúng để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.
Game truy quét khủng bố 3
Với mỗi bài bạn tham gia thì đó chính là một địa bàn hoạt động của bọn khủng bố và lực lược chống khủng bố của bạn đang tham gia truy quét, số lượng của chúng rất đông và chúng cũng đang tập trung tấn công bạn một cách mãnh liệt, chính vì thế bạn phải nhanh tay bắn hạ chúng trước khi chúng hạ gục được bạn.
Sử dụng con chuột để giúp cho người lính ngắm và bắn thật chính xác vào những tên khủng bố, tiêu diệt được càng nhiều tên khủng bố thì số điểm mà bạn nhận được sau mỗi màn chơi lại càng cao.

Comment Facebook