Game thử tài đoán thú

Thử tài đoán thú là một game lật và đoán các thẻ hình giống nhau. Hình thức game thì không có gì mới lạ, chỉ là một game thử thách trí nhớ. Tuy nhiên, game thử tài đoán thú lại chỉ giới hạn bạn trong một số bước đi nhất định, và vì thế khiến cho trò chơi trở nên khó khăn hơn.
Ở vòng 1, bạn có 16 tấm hình, tức 8 cặp hình giống nhau. Và bạn chỉ có 8 lần lật tương ứng với 8 ngôi sao. Làm sao chỉ với 8 lần lật hình ít ỏi bạn có thể ghi nhớ và ghép đúng các cặp hình, đó là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Và mức độ khó còn tăng lên nữa khi bạn chơi level 2, level 3 với số hình lần lượt là 12 và 18 cặp hình tức là tới 24 và 36 tấm hình!
Một trò chơi khó rèn luyện trí nhớ, cũng như yêu cầu một sự tính toán đường đi nước bước để có thể chiến thắng. Game không những giới hạn bước đi còn giới hạn cả thời gian nữa. Bạn có thể cảm thấy nản vì độ khó của game nhưng chắc chắn sẽ yêu thích nó nhiều hơn!
Cách chơi: dùng chuột để chọn và lật các tấm hình.

Tags:

Comment Facebook