Game robot đào tẩu

Anbot là một trong những robot được làm ra để làm việc trong nhà máy, nhưng chú là một con robot đặc biệt, chú có thể cảm nhận được như con người và chú không muốn làm việc như thế này nữa, hãy chơi game robot đào tẩu để giúp cho chú có thể thoát ra khỏi nhà máy một cách an toàn đi nào!
Chú bị những con robot giám sát quản lý vô cùng chặt chẽ, chúng có thể phát hiện ra ngay khi chú vừa rời khỏi vị trí và đuổi theo, nên bạn phải giúp chú chạy thật nhanh, không những vậy trong nhà máy những hệ thống giăng đầy tựa như một mê cung đầy những nguy hiểm, bạn hãy giúp chú có thể vượt qua được tất cả chúng nhé.
Sử dụng con chuột để click và những món đồ có thể giúp cho chú có thể chạy thoát, đồng thời cũng mở được những cánh cửa đang ngăn lại không cho chú đi qua. Những món đồ đó có khắp nơi trên màn hình, bạn không những phải tìm ra được chúng mà còn phải sử dụng chúng một cách có ích nhất thì bạn mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ của trò chơi và chiến thắng.

Tags:

Comment Facebook