Game ô chữ tử thần

Game ô chữ tử thần đáng sợ đúng như tên gọi của nó! Những năm đầu công nguyên, đạo Thiên Chúa bị đàn áp dữ dội. Và các masoeur(nữ tu) theo Thiên chúa giáo bị đặt ra 1 thử thách: hoặc là giải được các câu đố bằng cách đoán các chữ cái có trong đó. Hoặc là chết!
Nhiệm vụ: Bạn phải giúp các masoeur giải đố để không bị treo cổ. Cứ mỗi chữ bạn đoán sai thì các soeur lại bị đẩy gần đến chiếc dây thòng lọng 1 nấc! Và nếu sai 6 chữ thì các masoeur sẽ bị treo cổ! Và Chúa sẽ sai các thiên thần xuống mang soeur đi. Nhưng nếu bạn thắng thì sao? Thì tên đao phủ sẽ bị Chúa sai sấm sét từ trời xuống đánh chết! Vì thế hãy thật nỗi lực để cứu các masoeur này nhé!
Chỉ có 1 gợi ý duy nhất đó là chủ đề của ô chữ, nhưng dường như quá khó! Vấn đề quan trọng ở game này chỉ là sự may mắn. Xác suất để chọn đúng khá nhỏ, vì vậy hãy cố gắng suy nghĩ ra 1 vài câu trả lời gợi ý rồi hãy tiến hành chọn chữ nhé. Chúc bạn may mắn!

Comment Facebook