Game ma thuật pháp sư

Những tên quỷ tí hon đã ngăn cản bạn lấy được những kho báu mà bạn cần khi bạn tham gia game ma thuật pháp sư để sử dụng những phép thuật cao siêu của mình, tiêu diệt những con quỷ tí hon đó và lấy được những thứ mình muốn.
Nhưng để có thể phát huy được sức mạnh phép thuật của bạn thì không những bạn phải có những năng lực cần thiết mà bạn còn phải có được một sự thông minh nhất định, thì bạn mới có thể phát huy được sức mạnh của phép thuật một cách tối đa được.
Với mỗi màn thì bạn nên sử dụng những phép thuật khác nhau để thực hiện được những nhiệm vụ của mình, đó chính là tiêu diệt được những con quỷ để qua màn và lấy những viên kim cương để thêm điểm. Kết hợp những phép thuật lại với nhau một cách đúng đắn thì bạn mới có thể chiến thắng, vì số lần bạn được quyền sử dụng phép thuật chỉ có giới hạn mà thôi nên bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ, có chiến lược đúng đắn trước khi hành động, đừng làm mắt bất kỳ một cơ hội nào hết nhé.

Tags:

Comment Facebook