Game khỉ con trộm quà

Những chú khỉ con trong game khỉ con trộm quà đang rất muốn lấy lại những món quà giáng sinh của mình, tuy nhiên con khỉ đột to lớn đang trấn giữ những món quà đó khiến cho những chú khỉ con không thể nào mang được những món quà đi được, bạn hãy giúp chúng đi nhé!
Game khỉ con trộm quà
Những chú khỉ con cũng không chịu thua cam tâm cho con khỉ đột lấy hết món quà của chúng, chúng sẽ phân thành hai chú khỉ hai bên, khi con khỉ đột quay qua hướng nào thì sẽ không chú ý được hướng bên kia, chú khỉ bên đó sẽ nhanh tay lấy món quà cất đi, cứ như vậy cho đến khi lấy được đủ món quà mà hai chú cần.
Bạn sẽ dùng con chuột để điều khiển hai chú khỉ, khi con khỉ đột không chú ý thì nhanh tay click chuột vào bên mà con khỉ đột không quay mặt qua để chú khỉ bên đó thực hiện nhiệm vụ của mình, cứ mỗi một món quà mà chú khỉ lấy được thì bạn sẽ nhận được một số điểm, tuy nhiên nếu bạn để cho con khỉ đột phát hiện được thì trò chơi lập tức ngưng lại.

Comment Facebook