Game giải cứu tù nhân 2

Các tù nhân đáng thương trong game giải cứu tù nhân 2 trên trang web gamevuiqua.com đều là những người vô tội, họ đã bị những người có chức cao, giàu có lợi dụng quyền thế để hãm hại và áp bức, biến họ thành những kẻ tù nhân trọng tội và phán họ vào tội tử hình phải treo cố.
Game giải cứu tù nhân 2
Với vai trò là người anh hùng của nhân dân, bạn không thể làm ngơ trước tình cảnh này được, chính vì thế bạn đã sử dụng đến tài năng bắn cung bách phát bách trúng của mình để giải cứu những tù nhân đó, giúp cho họ được sống sót để có thể tập hợp cùng với nhau và khi đủ sức mạnh thì sẽ quay trở về đập tan cái chế độ áp bức này.
Mỗi một màn chơi thì bạn sẽ được cấp một số mũi tên nhất định, chỉ khi nào bạn giải thoát được số tù nhân theo yêu cầu thì bạn mới có thể qua màn được. Tuy nhiên nếu bạn không nhanh tay giải thoát, bắn cung vào những cái dây đang treo cổ các tù nhân thì các tù nhân đó sẽ chết vì nghẹt thở và bạn không thể qua màn.

Comment Facebook