Game đào hố chôn xương

Nơi của những bộ xương chính là ở dưới nấm mồ sâu, thế nhưng những bộ xương trong game đào hố chôn xương lại không muốn điều đó chút nào, chúng đã lợi dụng lúc người trông coi nghĩa trang sơ hở đã lấy những chiếc bóng bay với mục đích bay lên trốn thoát, bạn hãy đưa chúng trở về lại với ngôi nhà của chúng.
Game đào hố chôn xương
Bạn hãy sử dụng trí thông minh của mình để có thể đưa được bộ xương về với ngôi nhà của nó, có rất nhiều chướng ngại vật khiến cho bộ xương gặp phải những cản trở trên đoạn đường đi, nhiệm vụ của bạn chính là giải quyết những chướng ngại vật đó, lựa chọn cho một xương một con đường thích hợp.
Để có thể giải quyết được các chướng ngại vật thì bạn cần phải sử dụng đến trí thông minh của bạn và cần đến con chuột, khi bạn click chuột vào các thanh gỗ thì nó sẽ biến mất và tạo ra con đường cho bộ xương. Khi bộ xương đến ngôi mộ thành công thì bạn sẽ qua màn, tuy nhiên càng về sau thì những thử thách trong mỗi màn chơi sẽ ngày một khó khăn hơn.

Comment Facebook