Game chuyên gia ăn trứng

Hãy cùng chơi game chuyên gia ăn trứng để giúp Kirpy ăn được trứng nào các bạn. Đừng làm cho Kirpy dễ thương của chúng ta thất vọng nhé.

Cách chơi game nhìn rất đơn giản nhưng cũng không dễ để ăn được điểm đâu các bạn nhé. Các bạn phải cố gắng nhanh tay mới có được nhiều điểm, và ai được điểm tối đa thì bạn đó vô cùng xuất sắc rồi đấy nhá. Trước lúc chơi các bạn hãy lưu ý những điều sau đây:

1.  Bạn được lựa chọn tổng số lượng trứng ít nhất là 20 và nhiều nhất là 240 quả trứng cho Kipry ăn. Trong khoảng đó bạn muốn chọn bao nhiêu cũng được.

2. Bạn hãy sử dụng phím spacebar để giúp cho Kipry há mồm ra và ăn được trứng.

3. Ngoài những quả trứng ra thì sẽ có những quả bom màu đen. Các bạn đừng tham lam mà ăn quả bom màu đen đó nhé. Nếu bạn mà ăn luôn quả bom màu đen đó thì coi như là trò chơi kết thúc.

4. Cách tính điểm của game như sau: lấy số lượng trứng bạn giúp Kipry ăn được chia cho tổng số trứng bạn chọn rồi nhân với 10, nhân tiếp với số lượng trứng bạn giúp Kipry ăn được là ra.

Comment Facebook