Game chiến tuyến phòng thủ 6

Những kẻ địch truyền kiếp của bạn đã quay trở lại với ý định tấn công và chiếm đóng đất nước của bạn, bạn hãy nhanh chóng tham gia game chiến tuyến phòng thủ 6 hiện có trên gamevuiqua.com để ngăn cản những hành động của chúng kịp thời, bảo vệ đất nước và những người dân vô tội được sống hòa bình, yên ổn làm ăn.
Game chiến tuyến phòng thủ 6
Để có thể ngăn chặn được những hành động của chúng kịp thời thì bạn phải ra tay trước, nhanh chóng xây dựng một hệ thống phòng thủ thật vững chắc, tiêu diệt những kẻ địch trước khi nó có thể tấn công đến ranh giới và tiến thẳng đến đất nước của bạn.
Để có thể xây dựng được hệ thống phòng thủ thì bạn phải sử dụng đến chuột của bạn thì mới có thể thực hiện được các thao tác, trên con đường tiến vào nơi mà bọn chúng nhắm tới thì bạn hãy sử dụng những cộng sự đầu tiên mà bạn có, lựa chọn địa điểm cho họ để ngăn chặn những tên địch lại. Với mỗi tên địch bị tiêu diệt thì bạn sẽ nhận được một số tiền, hãy sử dụng nó để mua thêm cộng sự hoặc nâng cấp lên.

Comment Facebook