Game bưu tá tận tâm

Game bưu tá tận tâm là một game thuộc thể loại game bạn gái. Một game nhẹ nhàng với đồ họa xinh xắn, màu sắc tươi tắn. Game chủ yếu thử thách tài quan sát và khả năng ghi nhớ của bạn. Một cô bé xinh xắn mới nhận công việc đưa thư để kiếm thêm thu nhập. Bạn hãy giúp cô bé đọc địa chỉ trên thư thật nhanh chóng và tìm đến đúng số nhà ghi trên thư để giao nhé. Mỗi cấp độ sẽ có một số thư quy định cần giao và hạn mức thời gian cụ thể. Nếu hết thời gian mà bạn chưa giúp cô bé giao thư xong thì cô bé bị mất việc rồi đấy! Còn nếu hoàn thành thì sẽ được lên cấp độ mới. Với mỗi cấp độ cao hơn thì sẽ có nhiều thư hơn, khó ghi nhớ và khó theo dõi hơn vì thế bạn phải thật tinh ý và nhanh nhẹn nhé.
Cách chơi: đọc số địa chỉ nhà trên thư cần giao và nhấn chuột vào ngôi nhà có số tương ứng. Mỗi lá thư giao đúng bạn được 100 điểm, mỗi lá thư giao sai bạn bị trừ 50 điểm.

Comment Facebook