Game bình trị thiên hạ

Game bình trị thiên hạ là một thể loại game chiến tranh để bảo vệ giang sơn, đất nước của mình khỏi những kẻ xâm lăng đáng ghét. Với những trận chiến không ngừng thì bạn phải tỏ rõ được bản lĩnh của mình bằng những chiến lược bạn đề ra, với tư cách người cầm đầu thì cuộc chiến thành hay bại là dựa vào bạn cả mà thôi.
Game bình trị thiên hạ
Hãy tham gia trò chơi và thể hiện hết khả năng dàn trận của mình nhé, để có thể đánh thắng được những tên giặc đó khi nó tấn công vào thành của bạn thì buộc bạn phải thiết kế một trận đồ, sử dụng binh lính của bạn để thiết lập nên hệ thống phòng thủ đó, lựa chọn trí trí và những binh lính tinh nhuệ của bạn ở những vị trí thích hợp để chiến đấu, trên con đường mà quân địch sẽ tiến công vào.
Mỗi một tên địch ngã xuống thì bạn sẽ lại có thêm một đồng tiền vàng, có càng nhiều tiền thì bạn càng mua được nhiều quân lính và làm vững chắc thêm được hệ thống phòng thủ của bạn, khiến cho quân địch không thể nào tiếp cận được thành bạn bảo vệ.

Comment Facebook